Select your Suzuki V-Strom 1050 model.Suzuki V-Strom 1050XT (2020+)