Select your Suzuki V-Strom 1050 modelSuzuki V-Strom 1050XT (2020+)